Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Sprawy socjalne

Sekcja socjalna dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała oraz emerytów i rencistów CUW

Informujemy, że z dniem 01.01.2023 r. ulegnie zmianie bank i numer rachunku konta do wpłaty rat pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Emeryci i renciści mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki  od stycznia do końca listopada każdego roku ( emeryci nauczyciele dofinansowanie do wypoczynku powinni złożyć do 15 września w celu prawidłowego naliczenia funduszu).

Wniosek na pożyczkę składamy w 1 egzemplarzu natomiast umowy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS emeryci i renciści składający podania o dofinansowanie wypoczynku oraz zapomogi proszeni są o przedłożenie do wglądu aktualnej decyzji ZUS.

Informacje udzielane są telefonicznie : / 33 499-2-338.

Nowy numer konta bankowego dla wpłat od 01.01.2023 r.
Bank PKO BP:
07 1020 2313 0000 3002 1092 2062

Dokumenty do pobrania:

  1. Druk rejestracji
  2. Wniosek o wczasy pod gruszą
  3. Wniosek o zapomogę
  4. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych
  5. Klauzula RODO
  6. Regulamin świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych byłych gimnazjów , byłych szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych
  7. Upoważnienie
  8. Wniosek o dofinansowanie do biletu/karnetu