Przejdź do treści Przejdź do menu
Sprawy socjalne

Sekcja socjalna dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół oraz innych placówek oświatowych prowadzonych przez miasto Bielsko-Biała oraz emerytów i rencistów CUW

Emeryci i renciści mogą składać wnioski o dofinansowanie wypoczynku, zapomogi, pożyczki  od stycznia do końca listopada każdego roku ( emeryci nauczyciele dofinansowanie do wypoczynku powinni złożyć do 15 września w celu prawidłowego naliczenia funduszu).

Wniosek na pożyczkę składamy w 1 egzemplarzu natomiast umowy w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zgodnie z Regulaminem ZFŚS emeryci i renciści składający podania o dofinansowanie wypoczynku oraz zapomogi proszeni są o przedłożenie do wglądu aktualnej decyzji ZUS.

Informacje udzielane są telefonicznie : / 33 499-2-338.

Numer konta bankowego:
Bank PKO SA
70 1240 4142 1111 0000 4823 2999

Dokumenty do pobrania:

  1. Druk rejestracji
  2. Wniosek o wczasy pod gruszą
  3. Wniosek o zapomogę
  4. Wniosek o przyznanie pożyczki z Funduszu Świadczeń Socjalnych
  5. Klauzula RODO
  6. Regulamin świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych byłych gimnazjów , byłych szkół ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych
  7. Upoważnienie
  8. Wniosek o dofinansowanie do biletu/karnetu