Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych
Celem KZP jest propagowanie oszczędności i gospodarności oraz niesienie członkom pomocy materialnej w formie zwrotnych pożyczek oraz zapomóg w miarę posiadanych środków finansowych.

Dane kontaktowe:

Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa przy Centrum Usług Wspólnych

ul. Akademii Umiejętności 1a
43-300 Bielsko- Biała
e-mail:  kzp(@)cuw.bielsko-biala.pl

Wnioski przyjmowane są w pokoju nr 2, w dniach i godzinach urzędowania Centrum Usług Wspólnych.

Informacje udzielane są  telefonicznie: 33 49 92 361
 
Numer konta bankowego:
PKO BP S.A.  64 10201390 0000 6302 0180 9854


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Obowiązek informacyjny – oświadczenie

INFORMACJA KZP:

Informacja Kasy Zapomogowo–Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych w Bielsku–Białej z Walnego Zebrania z dnia 14.03.2024 r.


DRUKI DO POBRANIA:

Deklaracja przystąpienia  (PDF)
Deklaracja przystąpienia  (DOCX)

Wniosek o udzielenie pożyczki (PDF)
Wniosek o udzielenie pożyczki (DOCX)

Wniosek o przyznanie zapomogi (PDF)
Wniosek o przyznanie zapomogi (DOCX)

Wniosek o wypłatę wkładu członkowskiego (PDF)
Wniosek o wypłatę wkładu członkowskiego (DOCX)

Wniosek o skreślenie z listy członków KZP i zwrot wkładów (PDF)
Wniosek o skreślenie z listy członków KZP i zwrot wkładów (DOCX)

Prośba o prolongatę pożyczki (PDF)
Prośba o prolongatę pożyczki (DOCX)

Oświadczenie (PDF)
Oświadczenie (DOCX)


Akty prawne regulujące pracę w KZP przy Centrum Usług Wspólnych w B-B.,:
- Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo- pożyczkowych ( Dz.U. z 2021 r., poz. 1666)
- Statut ( Wyciąg ze Statutu)
- Regulamin przyznawania zapomóg losowych