Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Godziny pracy CUW:

7.30 - 15.30

Centrum Usług Wspólnych

w Bielsku-Białej

KIM JESTEŚMY?
 
Centrum Usług Wspólnych realizuje swoje zadania statutowe dla Miasta Bielsko-Biała jako następca prawny przekształconego z dniem 1 stycznia 2021 r. Miejskiego Zarządu Oświaty

Aktualnie podstawą funkcjonowania tut. jednostki jest uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXIV/611/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej oraz organizacyjnej jednostek organizacyjnych Miasta Bielsko-Biała.

MISJA I WIZJA. CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

CUW to instytucja świadcząca wysokiej jakości usługi w oparciu o wykwalifikowaną kadrę, wykorzystującą nowoczesne systemy przetwarzania danych. Jako zaufany partner jednostek obsługiwanych, nieustannie doskonalimy realizowane procesy w celu ciągłego podnoszenia jakości świadczonych usług.

Przedmiotem działalności Centrum Usług Wspólnych jest zapewnienie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla obsługiwanych jednostek w zakresie m.in. :

a) prowadzenia obsługi rachunków bankowych,
b) prowadzenia kasy,
c) bieżącego monitorowania realizacji planu finansowego,
d) bieżącego informowania o sytuacji finansowej i realizacji budżetu,
e) sporządzania list wynagrodzeń pracowników,
f) naliczania oraz organizowania wypłat wynagrodzeń dla pracowników,
g) ewidencjonowania danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
h) sporządzania dokumentacji do celów emerytalno-rentowych dla obecnych i byłych pracowników jednostek obsługiwanych, których akta znajdują się w archiwum zakładowym CUW,
i) rozliczania średniego wynagrodzenia nauczycieli zgodnie z art. 30a Karty Nauczyciela,
j) prowadzenia obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
k) realizacji całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
l) zapewnienia realizacji zadań głównego księgowego,
m) obsługi prawnej,
n) obsługi informatycznej jednostek obsługiwanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum,
o) monitorowania robót budowlanych w zakresie bieżących remontów i usuwania awarii w jednostkach oświatowych,
p) pkoordynowania rocznych okresowych przeglądów technicznych budynków należących do jednostek oświatowych,
q) monitorowania spraw związanych z problematyką BHP oraz przeciwpożarową w jednostkach oświatowych,
r) prowadzenia archiwum dla jednostek obsługiwanych w zakresie spraw wskazanych w lit. a-q,
s) prowadzenia archiwum dla zlikwidowanych jednostek oświatowych, których organem prowadzącym było Miasto Bielsko-Biała, a w szczególności sporządzanie dla byłych pracowników tych jednostek, dokumentacji do celów emerytalno-rentowych,
t) świadczenia pomocy Kasie Zapomogowo-Pożyczkowej przy Centrum Usług Wspólnych.

CUW obsługuje 97 miejskich jednostek organizacyjnych, w tym:

  • 42 przedszkola,
  • 20 szkół podstawowych,
  • 28 szkół ponadpodstawowych, szkół podstawowych specjalnych i jednostek pozaszkolnych
  • 4 domy pomocy społecznej
  • 1 ośrodek przeciwdziałania problemom alkoholowym
  • 1 środowiskowy dom samopomocy
  • 1 ośrodek sportu i rekreacji


KIEROWNICTWO

Krzysztof Bańczyk           Dyrektor

Alina Janosz                –       Zastępca Dyrektora

Jerzy Suder                  –       Główny Księgowy

Obsługujemy 97 placówek

42

Przedszkoli Miejskich

20

Szkół Podstawowych

28

Szkół Ponadpodstawowych, Szkół Podstawowych Specjalnych i jednostek pozaszkolnych

7

Placówek Społecznych