Przejdź do treści Przejdź do menu

Procedury

ZARZĄDZENIE nr MZO-0161-38/2011/BS DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2011 ROKU

w sprawie procedury przygotowania i realizacji projektów edukacyjnych w ramach programów Komisji Europejskiej oraz innych inicjatyw edukacyjnych

POBIERZ PDF


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ  Z DNIA 29 STYCZNIA 2013 r.

w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej

POBIERZ PDF


ZARZĄDZENIE nr MZO-0161/16/2013/ŚZ DYREKTORA MIEJSKIEGO ZARZĄDU OŚWIATY W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 13 MARCA 2013 ROKU

w sprawie zasad rozliczania kosztów podróży zagranicznych uczniów zorganizowanych w racmach Programu "Uczenie się przez całe życie"

POBIERZ PDF