Przejdź do treści Przejdź do menu
Jednostki obsługiwane

przez Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej

Nazwa
Adres
Telefon
Adres e-mail *
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii im. Tadeusza Kościuszki
Starobielska 9
33 812 54 62
mos
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Filarowa 52
33 810 05 34
sosw2
Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. Romana Liszki
Józefa Lompy 7
33 499 76 42
bsogkk
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Juliusza Słowackiego 45
33 812 50 78
zppp
Zespół Placówek Oświatowych
Starobielska 10
33 816 74 66
zsipo
Ognisko Pracy Pozaszkolnej
Dywizji Kościuszkowskiej 2
33 818 64 70
opp
Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Filarowa 52
797 389 362
bbodn


* do części podanego adresu e-mail  należy dodać domenę @cuw.bielsko-biala.pl
 Więcej informacji na temat wymienionych placówek można znaleźć na stronach Portalu Edukacyjnego