Przejdź do treści Przejdź do menu

PO WER

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER 2014-2020) to następca kończącego się Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest jednym z beneficjentów nowego programu, w ramach którego zrealizuje 3 projekty: m.in. mobilność kadry edukacji szkolnej, zagraniczne staże dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych, mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego.

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

Głównym celem projektu jest rozwijanie potencjału osób oraz instytucji poprzez realizację działań polegających na ponadnarodowej mobilności. Wspomniane wyżej mobilności odbywały się na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Dodatkowe informacje: http://power.frse.org.pl/edukacja-szkolna

Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji zawodowych i kluczowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Wspomniane wyżej mobilności będą się odbywały na zasadach obowiązujących w programie Erasmus+.

Dodatkowe informacje: http://www.power.frse.org.pl/ksztalcenie-zawodowe

Zagraniczna mobilność studentów z niepełnosprawnością oraz znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej

Projekt Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i wspiera mobilność ponadnarodową studentów.

Dodatkowe informacje: http://erasmusplus.org.pl/power

Strona internetowa programu PO WER : http://www.frse.org.pl/power