Przejdź do treści Przejdź do menu

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie w ramach naszej strony internetowej korzystamy z plików cookies. Pliki cookies umożliwiają nam zapewnienie prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz realizację jej funkcji.

Wykorzystywane w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu internetowego. Dzięki tym plikom nasz serwis internetowy jest wyświetlany prawidłowo oraz możesz z niego korzystać w bezpieczny sposób. Te pliki cookies są zawsze aktywne, chyba że zmodyfikujesz ustawienia swojej przeglądarki internetowej, co jednak może skutkować nieprawidłowym wyświetlaniem serwisu internetowego.
Centrum Usług Wspólnych

w Bielsku-Białej

Centrum Usług Wspólnych w Bielsku-Białej jest jednostką organizacyjną Miasta Bielska-Białej, której podstawową działalnością jest zapewnienie wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej dla jednostek obsługiwanych wskazanych w uchwale Rady Miejskiej Bielska-Białej z 29 października 2020 r. nr XXIV/611/2020.

Działalnością CUW od 1 stycznia 2021 r. kieruje Dyrektor Krzysztof Bańczyk.

Główne zadania Centrum to:

• prowadzenie obsługi rachunków bankowych,
• prowadzenie kasy – dla jednostek obsługiwanych,
• bieżące monitorowanie realizacji planu finansowego,
• bieżące informowanie o sytuacji finansowej i realizacji budżetu placówek obsługiwanych,
• sporządzanie list wynagrodzeń pracowników jednostek obsługiwanych,
• naliczanie oraz organizowanie wypłat wynagrodzeń dla pracowników jednostek obsługiwanych,
• ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
• rozliczanie średniego wynagrodzenia nauczycieli dla jednostek oświatowych,
• prowadzenie obsługi finansowo-księgowej zakładowych funduszy świadczeń socjalnych,
• realizacja całości obowiązków z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
• zapewnienie realizacji zadań głównego księgowego dla jednostek obsługiwanych,
• obsługa prawna jednostek obsługiwanych,
• obsługa informatyczna jednostek obsługiwanych w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Centrum,
• prowadzenie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej pracowników jednostek obsługiwanych,
• prowadzenie archiwum dla dokumentacji wytworzonej w związku z realizacją zadań CUW