Przejdź do treści Przejdź do menu

Twoja firma - mostem do sukcesu

25-01-2022 10:03

Urząd Miejski w Bielsku-Białej wraz z partnerem (Stowarzyszeniem Bielskie Centrum Przedsiębiorczości) realizuje projekt pn. "Twoja firma - mostem do sukcesu", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 7.3.3 "Promocja samozatrudnienia - konkurs" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu "Twoja firma - mostem do sukcesu" jest kompleksowe wsparcie działań zmierzających do rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 30 osób (I tura naboru - 20 osób, II tura naboru - 10 osób).

Projekt skierowany jest do bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo mieszkańców Bielska-Białej, powyżej 30 roku życia, którzy należą do min. jednej
z poniższych grup:

- osób powyżej 50 roku życia,

- kobiet,

- osób z niepełnosprawnościami,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób o niskich kwalifikacjach.

Rekrutacja do przedmiotowego Projektu, w ramach II tury naboru (10 osób) będzie trwała od 20 stycznia do 3 lutego 2022 r.